سالار عیناوی پور

برنامه نویس بکند

سالار عیناوی پور

اعضای بیشتر

ساناز غمگسار

گرافیست
محمد صالح نیا

توسعه دهنده
محمد مهدی عباس پایدار

برنامه نویس UI