موشن گرافیک کاندیدا

ویدیو تبلیغاتی کاندیدا توسط گروه پارسیلو و به سفارش کنسرسیوم توسعه فناوری اطلاعات پارسی برای خریداران سامانه کاندیدا که در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کاندید شده اند تهیه شده است.
طراحی موشن گرافیک کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر ها
  • طراحی توسط پارسیلو
  • تکنولوژی ها after effects
  • اشتراک گذاری
مشاهده موشن